Skip to main content

okste äraveduRaiejääkide äravedu ja utiliseerimine on oluline osa metsamajandusest ning keskkonnahoiust. Raiejäägid, nagu oksad ja muu langenud puit, võivad metsa ökosüsteemile negatiivselt mõjuda, kui neid ei eemaldata. Samuti võivad nad takistada tulevikus metsakasvatust ja taimekasvu.

Raiejääkide äraveo teenus

Raiejääkide äravedu hõlmab nende eemaldamist metsast, pargist või aiast ja transpordimist sobivasse kohta, kus neid saab utiliseerida. Utiliseerimine tähendab aga nende materjalide kasutamist taaskasutamiseks või energiatootmiseks, mitte nende lihtsat ladestamist prügilatesse või lõkketegemiseks.

Kändude eemaldamine

Kännu eemaldamine on oluline protsess, mida tuleb teha pärast puu mahavõtmist. Kui känd jääb maha, võib see takistada uute taimede kasvu ja ohustada aeda ja inimeste turvalisust. Kännu freesimine on kõige levinum meetod kändude eemaldamiseks. Selleks kasutatakse spetsiaalset masinat, mida nimetatakse kändufreesiks. Kännufreesimise hind sõltub kändu suurusest ja asukohast ning enamasti sisaldab see ka utiliseerimist.

Raiejääkide utiliseerimise kasulikkus

Raiejääkide utiliseerimine võib olla väga kasulik keskkonna seisukohast. Näiteks võib neid kasutada biokütusena, puiduhakke või saepuru tootmiseks, mis on kasulikud alternatiivid fossiilkütustele. Lisaks võivad need materjalid olla suurepärased muldade väetamiseks ja mullaparandamiseks.

Seega on raiejääkide äravedu ja utiliseerimine oluline osa säästlikust metsamajandusest ning keskkonnahoiust. Selle protsessi optimeerimine võib aidata kaasa ka säästva arengu eesmärkide saavutamisele, kuna see võib vähendada keskkonnale avalduvat survet ning aidata kaasa taastuvenergia ja ressursitõhususe edendamisele.

Raiejääkide äravedu Tallinnas ja Harjumaal

Tänu korralikule okste äraveole saavad linnaelanikud nautida kauneid rohelisi alasid ja hooldatud parke. Lisaks võib okste äravedu aidata vähendada tuleohutusriske ja hoida ära kahjustused linna teedel ja sõidukitele.